14/07/2017

Ta đưa em về xứ núi - thơ Huỳnh Ngọc Phước

Ta đưa em về xứ núi
Chiều sương phủ trắng mái đầu
Chợt mây rớt vào mắt lá
Em cười chút gió nghiêng xaTa đưa em về xứ núi
Mưa sa thấm vạt áo mềm
Cỏ may chùng chình đôi mắt
Em vui điệu múa chồng chềnh

Ta đưa em về xứ núi
Vô tình rơi rớt hư không
Thất Sơn cong mình đêm lặng
Chuông chùa khỏa tiếng mênh mông

Ta đưa em về xứ núi
Mông lung giọt nhớ rơi dài
Gió đêm ôm choàng mắt đá
Ngã mình lạnh buốt môi hôn

HUỲNH NGỌC PHƯỚC